{
Polityka Prywatności
}


Polityka prywatności

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znalazło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazuję informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzam.

 

Zaznaczam, że niniejszą informację przekazuję jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt ze mną.

 

Afferma che gli aggressori lo hanno guidato in macchina e si offrì di passare. Non un poliziotto sospetto è entrato in macchina, e dopo un minuto si è rivelato Italiapotenza – è stato spento con un panno inumidito in qualche sostanza. Si è svegliato dopo un po ‚di tempo senza vestiti, ma tra i gruppi di donne che a loro volta lo violentino. Dopo di che ho perso di nuovo la coscienza. I criminali si sono liberati della vittima lanciando il suo corpo stanco in un posto deserto.farmaciaesp24.com/ordenar-soft-tabs-kamagra-sin-receta-online/

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest

KaArt Katarzyna Makowska

ul.Dzieci Polskich 2/7

64-920 Piła

 

 1. Informacja o pozyskaniu danych

 

Przetwarzane przeze firmę KaArt Katarzyna Makowska Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas polubienia strony, komentowania zdjęć i postów na Facebook, dokonania zamówienia na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakup usług,rezerwacji terminu, dodania opinii).

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adres wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu:

 

1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

 

 1. a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony zacnabudka.pl i Facebook fanpage Zacna Budka,

 

 1. b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

 

 1. c) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji usług)

 

 1. d) udziału w konkursach organizowanych przez Administratora

 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

 1. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy  Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

1) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

 

2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

 

3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

 1. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usuneli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

 

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@zacnabudka.pl

 

Napisz komentarz
Imie
Adres e-mail
Komentarz
Rezerwacja

Rezerwacja


Zadzwoń pod nr 603 844 167
lub napisz!